Telefonhastighetsbegrensning for Google Maps - bøter -

Google Maps hastighetsbegrensning for telefon Google Maps hastighetsbegrensning for telefon I dag når fartsgrensebøter er så høye, må vi være forsiktige med brudd på fartsgrensen. Det er fartsbegrensere og cruise control-systemer på noen biler, men disse systemene vet ikke hva fartsgrensene er ... [Les mer ...]