Fjerne surfedata fra utenfor Facebook kommer fra andre aktivitetssider utenfor Facebook

Aktivitet utenfor Facebook Hva handler veiledningen "Fjerne nettleserdata fra utenfor Facebook"? For en tid siden gjorde Facebook tilgjengelig for brukere som er registrert på plattformen, et verktøy for å fjerne nettleserdata fra utenfor Facebook. Denne innstillingen lar oss begrense datamengden som Facebook [Les mer ...]